เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไอติ้งโซลูชันส์คอร์ปอเรชัน จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นจากแนวคิดในการที่จะสร้างงานด้านไอทีให้เกิดขึ้นใน จ.เชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างงานด้านพัฒนาระบบงานซอฟท์แวร์ อาทิ เช่น ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ ในรูปแบบของ Web Application งานด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ งานด้านการทดสอบระบบโดยใช้ซอฟท์แวร์ เป็นต้น โดยบริษัทได้รวมกลุ่มทีมงานที่มีความชำนาญในด้านที่ต่างกัน ทั้ง ผู้จัดการโครงการ นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาซอฟท์แวร์ นักทดสอบซอฟท์แวร์และนักออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการและกระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณและเวลาที่ใช้ โดยบริษัทฯ จะนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น ระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำเสนอให้แก่องค์กรที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในองค์กรและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านความคุ้มค่า ทางด้านการลงทุน เวลา ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรอื่น ๆ โดยใช้แนวคิดของ SOFTWARE ENGINEERING ในการรวมเอาองค์ประกอบทางด้านซอฟแวร์ (Software Components) ที่เหมาะสมกับความต้องการ รวมกับที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม (Customization) มาประสานการทำงานร่วมกัน (System & Integration) มาในการนำเสนอทั้งโซลูชั่นส์ พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานและครอบคลุมงานในสารสนเทศต่าง ๆ  ....อ่านต่อ....

ความเชี่ยวชาญของเรา

Rational Unified Process

Test [อ่านต่อ]

Java Technology

Test [อ่านต่อ]

Software Testing

Test [อ่านต่อ]

Software as a Service

Test [อ่านต่อ]

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อรองรับกับธุรกิจที่ขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสบการณ์จะเข้ามาช่วยปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น [อ่านต่อ]

รับออกแบบและพัฒนาระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีภาษา Java โดยทีมพัฒนาระบบที่มีประสบการณ์ [อ่านต่อ]

บริการด้านไอทีโซลูชั่นส์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ

ทำการติดตั้งซอฟท์แวร์ในรูปแบบแพคเก็จพร้อมใช้งาน พร้อมปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการในแต่ละองค์กร  จำหน่ายซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ [อ่านต่อ]

บริการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ไอติ้งโซลูชั่นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริการอบรมด้านเทคโนโลยี [อ่านต่อ]

จำหน่าย SERVER (เซิฟเวอร์) และอุปกรณ์ครบชุดจากต่างประเทศ และบริการแนะนำการใช้งานที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับองค์กรของท่าน [อ่านต่อ]

จำหน่ายอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ storage อุปกรณ์ network เราคัดสรรสินค้าดี มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม โดยเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว เราจะให้ความรู้ ให้คำปรึกษา [อ่านต่อ]

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำงานบน Production ไว้แล้วนั้น จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ [อ่านต่อ]

จำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน [อ่านต่อ]

กิจกรรม

ร่วมออกบูทรับผลิตงาน Animation ใน Animania CG Service [อ่านต่อ]

มอบของใช้สำหรับโรงเรียนให้กับคุณครูไปแจกเด็กๆใช้งานต่อ [อ่านต่อ]

SME Ready day ช่วย "สำรวจความพร้อม" แบ่งปันเทคนิคการเขียน Content [อ่านต่อ]

โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [อ่านต่อ]

ลูกค้าของเรา

                 logo_rid_thai_C    

               

มาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

บริษัท ไอติ้งโซลูชั่นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

141 หมู่ที่ 4 ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200
อีเมลล์ : [email protected]
เบอร์ติดต่อ : 084-4242655